סלי מזון מדי שבוע
סלי מזון מדי שבוע
סלי מזון מדי שבוע
סיוע רפואי
סיוע רפואי
סיוע רפואי
סלי מזון לחגים
סלי מזון לחגים
סלי מזון לחגים
לתרומות
לתרומות
לתרומות

אודות-העמותה  About us

The Chaim Bi'ahava organization cheers up thousands of families thanks to good people like you.

.Our sincere thanks to all our donors and supporters 

מפעילות-העמותה Our activities

Giving out food baskets to needy families every week. Larget baskets during the holidays

Organizing monthly activities in hosptals

Helping with furniture and electrical equipment

Monthly aid to families in financial distress

תמיכתכם  Donations

Dear friend! Our causes cost a fortune and require a lot of financing, we urgently need your help.

Please donate so we could keep saving lives with love.