סלי מזון מדי שבוע
סלי מזון מדי שבוע
סלי מזון מדי שבוע
סיוע רפואי
סיוע רפואי
סיוע רפואי
סלי מזון לחגים
סלי מזון לחגים
סלי מזון לחגים
לתרומות
לתרומות
לתרומות

אודות-העמותה  אודות העמותה

ארגון 'חיים באהבה' משמח אלפי משפחות בשנה בזכות אנשים טובים כמותכם.

תודתנו לכל התורמים והמסייעים להם ולנו בהשגת מטרה חשובה זו.

מפעילות-העמותה  פעילות העמותה

מתן סלי מזון למשפחות נזקקות מידי שבוע. מתן סלי מזון מוגדלים בחגים.

ארגון פעילות על בסיס חודשי בבתי החולים.

סיוע בריהוט ומוצרי חשמל

סיוע  ותמיכה חודשית במשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית.

תמיכתכם  תרומות

חבר יקר! מטרות אלו עולות הון תועפות ומצריכות ממון רב ואנו זקוקים בדחיפות לעזרתכם.

אנא הרימו את תרומתכם על מנת שנוכל להציל חיים באהבה.